Trang chủ » Tin tức
wp la gi

WordPress là gì?

Website WordPress là bất kỳ trang web nào sử dụng WordPress làm CMS (hệ thống quản lý nội dung). WordPress hỗ trợ cả phần backend của trang web (giao diện quản lý) và giao diện người dùng (phần hiển thị của trang web mà khách hàng truy cập).